Wednesday, July 1, 2009

Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

Ako’y Kawani ng Gobyerno
Tungkulin ko ang maglingkod nang tapat at mahusay.
Dahil dito…
Ako’y papasok ng maaga at magtratrabaho ng lampas sa
takdang oras kung kinakailangan;
Magsisilbi ako nang magalang at mabilis sa lahat ng
nangangailangan;
Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba
pang pag-aari ng pamahalaan;
Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa
mga lumalapit sa aming tanggapan;


Magasasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;
Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong
kapakanan;
 


Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;
Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan
upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na
maitaas.
Sapagkat ako’y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang
maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko.
At sa panahong ito, ako at ang aking mga kapwa kawani ay
kailangan tungo sa maunlad, masagana at mapayapang
Pilipinas.
Sa harap ninyong lahat, ako’y taos-pusong nanunumpa.

You raise your hand and recited the above…

You look around and saw the driver who is now a “floater” because he told something bad but true about a higher official, raising his hand half-heartedly.

You look around and saw the higher official you’ve seen filling a company vehicle with boxes of “bagoong” in Dagupan last Sunday while you’re on your way to Manaoag, raising his hands proudly with solemnity.

“It’s not the recital nor memorizing the Panunumpa, it’s practicing its essence”, you say to your self…

And asked

“Should I attend this monthly ‘show’?”

According to the Civil Service Guy from the seminar in Clark PolyTech

“Magsasalita….”  damn if you do, damn if you don’t

“Hindi ko…”  the chief complaint of government employees is the unauthorized use of government vehicle by public official

My simple solution ---> Change the “FOR OFFICIAL USE ONLY” stickers to “FOR OFFICIAL ABUSE ONLY”  Problem Solved Di Ba? Di pa halata at malamang di nyo nakita

Lighten Up and Hope you guys take this little sarcasm constructively

God Bless Us All

Oti

1 comment:

Anonymous said...

dito sa amin, serbis ng barangay, school bus ni kapitanya. Pamalengke pa para sa tindahan niya. Alam naming lahat ito pero malakas siya at syempre tingin nalang sa malayo. Madalang lang magamit ng barangay at pag hinihiram dapat lagyan ng krudo. Putsang itim.